Logo Gmina Leoncin

XLIV– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XLIV– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 20 września 2017r. o godz. 900 w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie,  ul. Partyzantów 12.

Proponowany porządek obrad:                                         

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Odczytanie i przyjęcie protokołów z XL-zwyczajnej, XLI-nadzwyczajnej, XLII-nadzwyczajnej XLIII-nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leoncin za I półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
 7. Opinia Komisji stałych Rady Gminy do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017rok
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2027.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Leoncin darowizny nieruchomości. 
 11. Uchwała w spawie zmiany planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Leoncin.
 12. Uchwała w sprawie nadania Statutu Domowi Dziennego Pobytu Senior + w Leoncinie.
 13. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przekazania odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Senior + w Leoncinie.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 93/3 w miejscowości Secyminek gmina Leoncin.
 15. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Leoncin.
 16. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Leoncin.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Sprawy organizacyjne i bieżące.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.