Logo Gmina Leoncin

XL zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

21 czerwca w budynku dawnego GOK w Leoncinie odbyła się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z  wykonania budżetu za rok 2016.

- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017rok.

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026.

- w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin.

- w sprawie zmiany uchwały z 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej – hali sportowej w Leoncinie.

- w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leoncin do dnia 30 czerwca 2018 roku.

- w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.

- w sprawie w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek o nr ewid. 65/1, 67, 59/2, 59/4, 23/2, 23/3, 23/5, 23/6 w miejscowości Stanisławów gmina Leoncin 

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Leoncin pod drogę gminną 18 KD w miejscowości Leoncin.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Leoncin pod drogę gminną 5 KD w miejscowości Leoncin.

- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecia pozyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie: 0007 Leoncin, oznaczonej jako działka nr 185/1.

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.