Logo Gmina Leoncin

Zmiana w zakresie wycinki drzew

ZMIANA W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW OD 17 CZERWCA 2017 r.

2 czerwca 2017 roku ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która zacznie obowiązywać od dnia 17czerwca 2017roku.

Uchwalona ustawa wprowadza do ustawy o ochronie przyrody m.in. następujące zmiany:

-na wycinkę drzew i krzewów która przeprowadzana będzie na prywatnej posesji , której cel nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal nie potrzebne będzie uzyskanie zezwolenia, jednakże OBOWIĄZKOWE będzie dokonanie zgłoszenia do Urzędu Gminy Leoncin zamiaru usunięcia drzew jeżeli obwód na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew

Zgłoszenie musi zawierać:

-imię i nazwisko wnioskodawcy

-oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte

-rysunek lub mapkę określający usytuowanie drzewa na nieruchomości

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia , pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin, pod warunkiem że Wójt Gminy Leoncin nie wniesie sprzeciwu.

Ważne – jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie nowego zgłoszenia.

Zgodnie z nowym prawem organ będzie mógł nie zgodzić się na wycinkę m.in.:

  • Na terenach objętych formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust.1-5 (np.: obszarów Natura 2000, parku narodowego)
  • z obszaru nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • z terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego -minister środowiska ma obowiązek wydania w ciągu pół roku rozporządzenia, w którym określone zostaną kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.
  • Jeżeli zgłoszenie dotyczyć będzie usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia

Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub w przypadku usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej pomiar był wykonywany na wys. 130 cm).

Zgodnie z nowelizacja ustawy o ochronie przyrody zezwolenie trzeba będzie uzyskać w przypadku usuwania drzew , których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:

-80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

-65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

-50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.