Logo Gmina Leoncin

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017r. o godz. 1500 w sali Nr 15  Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I  Opiniowanie materiałów pod obrady XL– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym uchwał    w  sprawie:

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za rok 2016.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały z 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej – hali sportowej w Leoncinie.
 7. Uchwała w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leoncin do dnia 30 czerwca 2018 roku.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Leoncin pod drogę gminną 18 KD w miejscowości Leoncin.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Leoncin pod drogę gminną 5 KD w miejscowości Leoncin.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie: 0007 Leoncin, oznaczonej jako działka nr 185/1.

II.  Sprawy organizacyjne i bieżące.    

Przewodniczący Komisji

                                                                                                            Michał Chmielarz

                                       

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.