Logo Gmina Leoncin

XL– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XL– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 900  w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie,  ul. Singera 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIX-zwyczajnej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Opinia Komisji stałych Rady Gminy do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
 7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 15 maja 2017 r. dotyczącą  absolutorium dla Wójta Gminy Leoncin za rok 2016.
 10. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za rok 2016.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z  wykonania budżetu za rok 2016.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017rok.
 14. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026.
 15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały z 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej – hali sportowej w Leoncinie.
 17. Uchwała w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leoncin do dnia 30 czerwca 2018 roku.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Leoncin pod drogę gminną 18 KD w miejscowości Leoncin.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Leoncin pod drogę gminną 5 KD w miejscowości Leoncin.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie: 0007 Leoncin, oznaczonej jako działka nr 185/1.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Sprawy organizacyjne i bieżące.
 24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.