Logo Gmina Leoncin

XXXIX– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXIX– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. o godz.  900  w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie, ul. Singera 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVII-zwyczajnej i XXXVIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 5. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  w 2016 r.
 8. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata        2017-2024.
 11. Uchwała w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek o nr ewid. 67, 59/2, 59/4, 23/2, 23/3, 23/5, 23/6 dla wsi Stanisławów gmina Leoncin.   
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/202/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Leoncin.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Sprawy organizacyjne i bieżące:
 16. Wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.