Logo Gmina Leoncin

XXXVI– zwyczajna sesji Rady Gminy Leoncin

Proponowany porządek  obrad  XXXVI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 900  w budynku dawnego GOK  w Leoncinie. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIV-zwyczajnej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
 5. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Leoncin w 2016 roku.
 6. Informacja Powiatowego lekarza weterynarii dotycząca „Wysoce zjadliwej Grypy Ptaków”
 7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 8. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata   2017-2026.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś gmina Leoncin.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mała Wieś przy Drodze gmina Leoncin.
 13. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2017 roku
 14. Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  w drodze  bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Kobendzy 4 w miejscowości Leoncin, na okres powyżej 3 lat
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Wincentówek
 17. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Leoncinie.
 18. Interpelacje radnych.
 19. Sprawy organizacyjne i bieżące:
 20. Wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie obrad.

 Projekty uchwał w sprawie:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017rok
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026.
 3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś gmina Leoncin.
 4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mała Wieś przy Drodze gmina Leoncin.
 5. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2017 roku
 6. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę  w rodzinie kandydata.
 7. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  w drodze  bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Kobendzy 4 w miejscowości Leoncin, na okres powyżej 3 lat
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Wincentówek
 9. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Leoncinie.

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.