Logo Gmina Leoncin

XXXIV– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXIV– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. o godz.  900  w budynku dawnego GOK  w Leoncinie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII-zwyczajnej i XXXIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
 7. Uchwala w sprawie ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2016.
 8. Odczytanie: - Opinia Komisji Budżetu i Finansów, - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 9. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017.
 10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016rok.
 12. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 13. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2017
 14. Uchwała w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Leoncin z dnia 08.12.2016r.
 17. Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 18. Uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi NOWY WILKÓW  w gminie LEONCIN
 19. Uchwała w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przyznawanej nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Leoncin.
 20. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin.
 21. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin.
 22. Interpelacje radnych.
 23. Sprawy organizacyjne i bieżące:
 24. Wnioski i zapytania.
 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.