Logo Gmina Leoncin

XXXII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Proponowany porządek  obrad XXXII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 23 listopada 2016r. o godz. 900  w budynku dawnego GOK w Leoncinie. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIX- zwyczajnej, XXX- nadzwyczajnej i XXXI-nadzwyczajnej,  sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji działań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
 7. Opinia Komisji stałych Rady Gminy do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016  rok
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2016-2024.
 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Uchwała w sprawie obniżenia  ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 12. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 13. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej
 15. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin.
 16. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leoncin.
 17. Uchwałą w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leoncin na lata 2016- 2023.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Sprawy organizacyjne i bieżące.
 23. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał w sprawie:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016rok
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2016-2024.
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. w sprawie obniżenia  ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 5. w sprawie opłaty targowej.
 6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. w sprawie opłaty prolongacyjnej
 8. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin.
 9. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leoncin.
 10. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leoncin na lata 2016- 2023
 11. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat
 12. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.