Logo Gmina Leoncin

Wyłożenie projektów MPZP Nowych Grochal i Głuska

W dniach: 5.10.2016r. – 7.11.2016r. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12 na I piętrze) w godzinach 9:0015:00 w dniach pracy Urzędu, wyłożone zostaną do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk i Nowe Grochale obejmującego obszar sołectw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 10.10.2016r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Leoncin pok. 12

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Leoncin: www.bip.leoncin.pl

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Leoncin z podaniem nazwy obszaru planu, swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2016r.

Składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Leoncin, pocztą na adres: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie - o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale

Obwieszczenie - o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk

Projekt MPZP Nowe Grochale

Projekt MPZP Głusk

 

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.