Logo Gmina Leoncin

Odnawialne Źródła Energii - informacja

Wójt Gminy Leoncin informuje, że rozpoczęło się zbieranie ankiet chętnych właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenie gminy Leoncin na założenie Odnawialnych Źródeł Energii: kolektory słoneczne lub pompy ciepła (do produkcji ciepłej wody użytkowej), kocioł na biomasę. Dofinansowanie wynosi do 80%.

Wszelkich informacji udziela Urząd Gminy w Leoncinie tel. 22 785 66 00 wew. 26 P. Aleksandra Sokolik

Działanie 4.1 - Odnawialne Źródła Energii

Typ projektów - Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Beneficjentem jest GMINA LEONCIN (Gmina dostaje środki na OZE dla mieszkańców i na budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie Gminy) a partnerami Gminy: Nasielsk, Pomiechówek i Winnica.

Amortyzacja 5 lat, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą.

 1. Dofinansowanie Unijne do 80% kosztów kwalifikowanych, minimalny wkład własny po stronie mieszkańców wynosi 20% + Vat (8%, od całości danej inwestycji).
 2. Jeden mieszkaniec może zamontować kilka źródeł (kolektory słoneczne lub pompy ciepła i/lub kocioł na biomasę).
 3. Właściciel może złożyć tylko jedną deklarację na jeden zamieszkały budynek, nawet gdyby był posiadaczem kilku gospodarstw domowych (budynków).
 4. Brak jest możliwości instalacji urządzeń na pokryciach dachowych z eternitu.
 5. Wartość wkładu własnego mieszkańców – uczestników projektu może wzrosnąć lub zmaleć, ze względu na wyniki procedury przetargowej. Konieczność dokonania niezbędnych indywidualnych przeróbek w instalacjach użytkowników, które nie będą kosztami kwalifikowanymi projektu, będą musiały być sfinansowane przez właściciela budynku.
 6. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 50 gospodarstw domowych z obszaru Gminy. Pozostałe gospodarstwa (wg kolejności zgłoszeń) będą wpisane na listę dodatkową (uzupełniającą).
 8. Zainteresowany udziałem w projekcie składa wypełnione i podpisane: deklarację zgłoszenia do udziału w projekcie wraz z załącznikiem nr 1, umowę użyczenia, potwierdzenie dokonania wpłaty za wizytę technika w kwocie 184,50 zł.
 9. W celu przystąpienia do projektu niezbędna jest opinia techniczna. Cena wizyty Technika w celu weryfikacji możliwości montażu konkretnego rozwiązania w danym gospodarstwie domowym 184,50 zł (brutto). Wymieniona kwota jest jedynym ryzykiem beneficjenta.
 10. Termin zgłoszenia uczestnictwa (składania kompletu dokumentów) – od 03.08.2016 r. do 20.08.2016 r.
 11.  Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 17.08.2016r. w Świetlicy Wiejskiej (GOK) w Leoncinie o godz. 18.00
 12. Krok po kroku:
  • ostateczny termin złożenia wniosku przez Gminę – 26 wrzesień 2016 r.
  • decyzja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – luty 2017;
  • wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu – III kw. 2017 r.
  • montaż – IV kw. 2017 – IV kw. 2018.
 13. Możliwość zamontowania:
  • kolektorów słonecznych przykładowe zestawy:
   • dla rodziny 1-3 osobowej, zbiornik 300l/2 kolektory płaskie, koszt netto 9 000, mieszkaniec 1800 netto + vat od całości zadania;
   • dla rodziny 4-6 osobowej, zbiornik 300l/3 kolektory płaskie, koszt netto 10 000, mieszkaniec 2000 netto + vat od całości zadania;
   • dla rodziny powyżej 7 osób, zbiornik 400L/4 kolektory płaskie, koszt netto 12 000, mieszkaniec 2400 netto + vat od całości zadania
  • pieca na biomasę:
   • o mocy 25 kw, koszt netto 13 000, mieszkaniec 2 600 netto + vat od całości zadania;
  • pomp ciepła, do produkcji ciepłej wody użytkowej, przykładowe zestawy:
   • moc 2,5 kw, koszt netto 8 000, mieszkaniec 1600 netto + vat od całości zadania.

Powyższe ceny są przykładowe i mogą ulec zmianie ze względu na długi termin od momentu podjęcia decyzji przez Gminę do momentu ewentualnego montażu, ze względu na nie kwalifikowalność niektórych kosztów w danym domostwie.

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie

Załącznik nr 1 do deklaracji zgłoszeniowej

Umowa użyczenia

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.