Logo Gmina Leoncin

Posiedzenie Komisji Publicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Publicznej ds. Oświaty, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się w dniu   14 czerwca 2016 r. o godz. 1300 w sali Nr 15  Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I  Opiniowanie materiałów pod obrady XXV– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym uchwał w  sprawie:

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za rok 2015.
 2. Uchwała w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016rok
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2016-2024.
 5. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych
 6. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
 7. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Leoncin.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Nowe Polesie.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Secymin Polski.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Stare Grochale

 II.  Sprawy organizacyjne i bieżące.                                                          

                                                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący Komisji

         Dorota Stępniewska

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.