Logo Gmina Leoncin

XXV– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXV– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 900  w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie,  ul. Singera 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIII-zwyczajnej i XXIV-nadzwyczajnej, sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Opinia Komisji stałych Rady Gminy do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
 7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia  kwietnia 2016 r. dotyczącą  absolutorium dla Wójta Gminy Leoncin za rok 2015.
 10. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za rok 2015.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za rok 2015.
 12. Uchwała w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016rok
 14. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2016-2024.
 15. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych
 16. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
 17. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Leoncin.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Nowe Polesie.
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Secymin Polski.
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Stare Grochale.
 23. Interpelacje i zapytania.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Sprawy organizacyjne i bieżące.
 26. Zakończenie obrad.

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.