Logo Gmina Leoncin

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 22 marca 2016 r. o godz. 1430 w budynku Urzędu Gminy w Leoncinie w pok. Nr 5  z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady– XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy.

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016rok
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2016-2024.
 3. w sprawie przejęcia przez Gminę Leoncin zadania z zakresu właściwości Powiatu Nowodworskiego.
 4. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 5. w sprawie powołania Komisji Statutowej
 6. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 7. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/107/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin  w 2016 roku.
 8. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność  Wójta Gminy Leoncin
 9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leoncin

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.