Logo Gmina Leoncin

XXI– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. o godz.  900  w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie, ul. Singera 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XIX-zwyczajnej i XX-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  kontroli: Analiza działalności oraz ocena sprawozdania finansowego OPS-2015 r.
 7. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016rok.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata   2016-2024.
 10. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Leoncin zadania z zakresu właściwości Powiatu Nowodworskiego.
 11. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 12. Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej
 13. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 14. Uchwała  zmieniająca Uchwałę Nr XIX/107/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2016 roku.
 15. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność  Wójta Gminy Leoncin
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leoncin
 17. Interpelacje radnych.
 18. Sprawy organizacyjne i bieżące:
 19. Wnioski i zapytania.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.