Logo Gmina Leoncin

XIX– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Proponowany porządek  obrad  XIX– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 900  w budynku dawnego GOK  w Leoncinie. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XV-zwyczajnej i XVII-zwyczajnej oraz XVIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
 5. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Leoncin w 2015 roku.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015.
 8. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2016-2024.
 11. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Leoncin środków stanowiących fundusz sołeckich.
 12. Uchwała w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚ i GW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 16. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2016 roku.
 17. Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
 18. Interpelacje radnych.
 19. Sprawy organizacyjne i bieżące:
 20. Wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie obrad.

 

 Projekty uchwał w sprawie:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016rok
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2016-2024.
 3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Leoncin środków stanowiących fundusz sołeckich.
 4. w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚ i GW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
 5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin
 6. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin.
 7. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 8. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2016 roku.
 9. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.