Logo Gmina Leoncin

Archiwum informacji

Obrazek dla art_1348

Święto Niepodległości 2019

W poniedziałek 11 listopada br. z okazji Święta Niepodległości o godz. 8.45 w kościele parafii Św. Małgorzaty DiM odbyła się uroczysta Msza św. patriotyczna w intencji Ojczyzny.

więcej
Obrazek dla art_1338

Nowe ogrodzenie remizy strażackiej w Wilkowie Polskim

Gmina Leoncin realizowała   zadania pn.  Ogrodzenie remizy strażackiej w Wilkowie Polskim  ” przy współfinansowaniu  środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

więcej
Obrazek dla art_1335

Od Nowego Roku zapłacimy więcej za śmieci

23 października br. na XIV sesji Rada Gminy Leoncin podjęła trudną decyzję dotyczącą podniesienia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i przetwarzaniem odpadów znacząco podniosły ceny za wykonywane usługi.

więcej
Obrazek dla art_1336

Ślubowanie klas pierwszych SP w Leoncinie

W piątek 25 października w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Leoncinie.

więcej
Obrazek dla art_1331

XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 23 października br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1297

Wyłożenie do wglądu MPZP - Stanisławów

Od 14 sierpnia do 5 września br. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie, do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów obejmującego obszar sołectwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej
Obrazek dla art_1298

Zmiana w połączeniach autobusowych do NDM

We wtorek 27 sierpnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wójt Gminy Leoncin – Adam Krawczak i Skarbnik Gminy – Maria Zalewska podpisali umowę w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Gmina Leoncin w porozumieniu z Gminą Czosnów złożyła wniosek o dofinansowanie przewozów.

więcej
Obrazek dla art_1299

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W piątek 30 sierpnia  br. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu udział wzięli: przedstawiciel inspekcji, służb, straży, przedstawiciele gmin oraz inne osoby zaproszone przez Starostę.

więcej
Obrazek dla art_1305

Nowy Rok Szkolny 2019/2020

W poniedziałek 2 września br. o godz. 8.00 w kościele parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Górkach rozpoczęła się Msza św. inaugurująca Rok Szkolny 2019/20.

więcej
Obrazek dla art_1307

Zmiana na stanowisku Dyrektora SP w Górkach

Wraz z końcem tegorocznych wakacji dobiegła końca kadencja dotychczasowej Dyrektor placówki – p. Jolanty Amine, która w maju złożyła pismo o przejściu na emeryturę.

więcej
Obrazek dla art_1308

Polowa Msza św. w Rybitwie

W niedzielę 8 września br. przy pomniku w Rybitwie odbyła się Polowa Msza św. koncelebrowana w intencji Mieszkańców wsi Rybitew poległych w czasie działań wojennych oraz zamordowanych podczas pacyfikacji wsi.

więcej
Obrazek dla art_1313

XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 25 września br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał w sprawie:

więcej
Obrazek dla art_1317

Wilkowianie świętowali

W sobotę 28 września br. na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim odbył się Festiwal Wilkowian. Od godziny 13.30 do 18.00 na wszystkich gości oraz mieszkańców Nowego Wilkowa, Wilkowa Polskiego oraz Wilkowa nad Wisłą czekała moc atrakcji.

więcej
Obrazek dla art_1319

IV Spotkanie Seniorów

25 września br. w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie odbyło się IV Spotkanie Seniorów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej
Obrazek dla art_1324

Zmiana w połączeniach do NDM - 1.10.2019

Po miesiącu od wprowadzenia nowego rozkładu jazdy do Nowego Dworu Mazowieckiego, z powodu braku zainteresowania kursami wykonywanymi w niedzielę trasą Stara Dąbrowa – Nowiny – NDM,

więcej
Obrazek dla art_1325

Zgłaszanie par, które obchodzą 50. Rocznicę ślubu

Co roku w Naszej Gminie organizowana jest uroczystość, podczas której wręczane są Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to wyjątkowe i piękne wyróżnienie dla par, które przeżyły razem 50 lat.

więcej
Obrazek dla art_1295

Szacowanie szkód - informacja

Informacja Wójta Gminy Leoncin dla Rolników

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku długotrwałej suszy poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych, które powstały w jej wyniku w 2019r.

więcej
Obrazek dla art_1284

Radni udzielili Wójtowi absolutorium

W środę 12 czerwca br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1286

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Leoncin

GMINA LEONCIN OTRZYMAŁA POŻYCZKĘ Z NFOŚiGW w Warszawie

W latach 2018-2019 Gmina Leoncin realizowała przedsięwzięcie pn. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Leoncin w miejscowościach Leoncin, Michałów, Teofile, Wincentówek”

więcej
Obrazek dla art_1273

Eurowybory 2019

Już w najbliższą niedzielę 26 maja br. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze (Szkoły Podstawowe w Górkach, Leoncinie i Głusku oraz Strażnica OSP w Wilkowie Polskim) otwarte będą w godz. 7.00 - 21.00.

więcej
Obrazek dla art_1274

Eurowybory 2019 - wyniki

W niedzielę 26 maja br. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W godzinach 7.00 – 21.00 uprawnieni do głosowania mogli oddać głos. Frekwencja w Gminie Leoncin wyniosła 46,32%.

więcej
Obrazek dla art_1276

Fala wezbraniowa na Wiśle

W ostatnich dniach obserwowany jest wzrost poziomu wody rzeki Wisły na odcinku Gminy Leoncin a to za sprawą fali wezbraniowej jaka utworzyła się na Wiśle wywołanej intensywnymi opadami na południu Polski.

więcej
Obrazek dla art_1279

Nabór kandydatów na ławników sądowych

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych

więcej
Obrazek dla art_1261

Nowa Sołtys w Wilkowie Polskim

W wtorek 26 marca br. odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Stanisławów (miejscowości Stanisławów i Głusk).

więcej
Obrazek dla art_1262

Wybory sołeckie zakończone

W piątek 29 marca br. odbyły się zebrania mieszkańców sołectw Gać i Nowy Wilków.

więcej
Obrazek dla art_1265

Protest nauczycieli

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a Rządem RP w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wiele placówek oświatowych w Polsce przystąpiło do ogólnopolskiego protestu nauczycieli.

więcej
Obrazek dla art_1266

Egzaminy gimnazjalne

Punktualnie o godzinie 9.00 (10.04.2019) uczniowie III klas Gimnazjum przystąpili do egzaminu, który składa się z trzech części:

więcej
Obrazek dla art_1267

Wielkanocne spotkanie seniorów

We wtorek 16 kwietnia br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyło się Spotkanie wielkanocne. Zorganizowane przez Wójta Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali seniorzy z terenu Gminy, Sołtysi, Radni Rady Gminy Leoncin.

więcej
Obrazek dla art_1268

Pożar w Zamościu

We wtorek 23 kwietnia br. około 12 zastępów straży (ok. 80 osób) walczyło z płonącym poszyciem i drzewami w KPN. Spłonęło ok 10h lasu i nieużytków rolnych.

więcej
Obrazek dla art_1270

Obchody 156 rocznicy Powstania Styczniowego

W sobotę 27 kwietnia br. Mieszkańcy Gminy Leoncin oraz przybyli goście oddali hołd poległym w walce z wojskiem rosyjskim powstańcom styczniowym.

więcej
Obrazek dla art_1243

VI sesja Rady Gminy

W piątek 15 lutego br. W budynku Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1245

Strażacy z OSP w Wilkowie Polskim podsumowali 2018 rok

W sobotę 16 lutego br. o godz. 17.00 rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim. Wzięli w nim udział druhowie z jednostki oraz zaproszeni goście:

więcej
Obrazek dla art_1246

Podsumowanie projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej”

W środę 27 lutego br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyło się podsumowanie projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin”.

więcej
Obrazek dla art_1247

Wybory Sołtysów 2019

Od najbliższego poniedziałku 18 marca, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Leoncin, do 2 kwietnia br. na terenie Gminy odbywać się będą zebrania sołeckie w trakcie, których mieszkańcy sołectw wybierać będą Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024.

więcej
Obrazek dla art_1248

Informacja

Mieszkańcy Nowego Wilkowa, Michałowa, Leoncina, Wincentówka i Teofil.
Przypominam o konieczności przyłączania się do gminnej sieci kanalizacyjnej, obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454).

więcej
Obrazek dla art_1249

Nowa Sołtys w Górkach

W poniedziałek 18 marca br. odbyły się zebrania sołectw Nowa Dąbrowa, Stara Dąbrowa i Górki.

więcej
Obrazek dla art_1250

VII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 20 marca br. w budynku Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin.

więcej
Obrazek dla art_1253

Podniesienie kompetencji cyfrowych - projekt

Gmina Leoncin realizuje projekt pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego nr POPC.03.01.00-00-0080/18,

więcej
Obrazek dla art_1255

„Młodzi kontra używki - alkohol"

W piątek 22 marca br. w Szkole Podstawowej w Głusku odbył się finał V Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Młodzi kontra używki - alkohol".

więcej
Obrazek dla art_1242

Co dalej ze Szkołą w Górkach?

W środę 6 lutego br. o godz. 18.00 rozpoczęło się spotkanie Wójta oraz Radnych Rady Gminy Leoncin z rodzicami, mieszkańcami oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej w Górkach.

więcej
Obrazek dla art_1240

Nabór dzieci do Punktów Przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

INFORMACJA

Wójt Gminy Leoncin ogłasza nabór dzieci w wieku od 3 do 5 lat do Punktów Przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020:

więcej
Obrazek dla art_1235

V zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 23 stycznia br. odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1226

Spotkanie wigilijne

We wtorek 18 grudnia br. o godz. 14.30 odbyła się Spotkanie wigilijne zorganizowane przez Wójta Gminy Leoncin Adama Krawczaka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie.

więcej
Obrazek dla art_1228

Betlejemskie Światło Pokoju

We wtorek 18 grudnia br. Harcerze z 59 Drużyny Echo przekazali Wójtowi Gminy Leoncin Adamowi Krawczakowi Betlejemskie Światło Pokoju.

więcej
Obrazek dla art_1225

III zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

W poniedziałek 17 grudnia br. o godz. 10.00 w Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyła się III zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1229

I Ty możesz zostać Św. Mikołajem - Finał

Zakończyła się świąteczna zbiórka darów organizowana przez Fundację Pomocy Rodzinie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie

więcej
Obrazek dla art_1201

Podziękowania

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się nowa kadencja samorządu bardzo dziękuję wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy za udział w wyborach samorządowych.

więcej
Obrazek dla art_1207

II sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 28 listopada br. w Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyła się II sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1212

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Jak już informowaliśmy w październiku dzięki funkcjonowaniu w Gminie Leoncin „Domu Dziennego Pobytu Senior WIGOR/ Senior +” Gmina mogła wystąpić o środki do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, skąd udało się pozyskać 80 tys. zł. dofinansowania na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.

więcej
Obrazek dla art_1217

Seniorzy świętowali andrzejki

W czwartek 29 listopada br. o godz. 17.00 w Świetlicy wiejskiej w Leoncinie rozpoczęło się Spotkanie andrzejkowe Seniorów zorganizowane przez Wójta Gminy Leoncin – Adama Krawczaka,

więcej
Obrazek dla art_1219

I Ty możesz zostać Św. Mikołajem !

Już po raz kolejny rusza świąteczna zbiórka darów organizowana przez Fundację Pomocy Rodzinie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie.

więcej
Obrazek dla art_1220

Debata o bezpieczeństwie

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym, programie „Dzielnicowy bliżej nas” , oraz Krajowej Mapie Zagrożeń nowodworscy policjanci rozmawiali głównie z leoncińskimi seniorami na debacie społecznej.

więcej
Obrazek dla art_1221

Konferencja podsumowująca warsztaty Partnerstwa Lokalnego

W środę 12 grudnia br. w Hotelu Royal w Modlinie odbyła się konferencja podsumowująca warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w ramach Partnerstwa Lokalnego powiatu nowodworskiego.

więcej

Niepodległa Polska

W niedzielę 11 listopada br. o godz. 12.00 w kościele parafii Św. Małgorzaty DiM odbyła się uroczysta Msza św. patriotyczna w intencji Ojczyzny.

więcej
Obrazek dla art_1198

I sesja Rady Gminy Leoncin.

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie w środę 21 listopada odbyło się I posiedzenie Rady Gminy Leoncin. Nowo wybrani Radni oraz Wójt Gminy złożyli ślubowanie a także odebrali zaświadczenia o wyborze.

więcej
Obrazek dla art_1180

W listopadzie samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Już w listopadzie dostarczony będzie samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. We wrześniu Gmina Leoncin ogłosiła zapytanie ofertowe na dostawę 9-cio (kierowca i 8 pasażerów) osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

więcej
Obrazek dla art_1181

LXII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 17 października br. odbyła się LXII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1182

Wybory samorządowe 2018

W niedzielę 21 października odbyły się wybory samorządowe 2018. W godzinach 7.00 – 21.00 uprawnieni do głosowania mogli oddać głos na kandydatów do Sejmiku, Rady Powiatu, Rady Gminy oraz Wójta Gminy. Frekwencja wyborcza wyniosła 65%.

więcej
Obrazek dla art_1183

Pierwszoklasiści ślubowali w Szkole w Głusku

25 października br odbyło się ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Głusku.

więcej
Obrazek dla art_1184

Ślubowanie klas pierwszych SP w Leoncinie

W piątek 26 października w Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych SP w Leoncinie.

więcej
Obrazek dla art_1185

Pierwszoklasiści ślubowali w SP w Górkach

W wtorek 30 października w Szkole Podstawowej w Górkach uczniowie pierwszej klasy złożyli uroczyste ślubowanie.

więcej
Obrazek dla art_1193

Wyłożenie do wglądu projektu MPZP wsi Nowe Gniewniewice

Od  15 listopada do 28 grudnia br. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie, do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice obejmującego obszar sołectwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej
Obrazek dla art_1194

Warsztaty Partnerstwa Lokalnego w Kazuniu Polskim

6 listopada 2018 roku w Kazuniu Polskim zostało zorganizowane czwarte spotkanie w ramach „Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji nowodworskiego rynku pracy”, w którym bierze udział również Gmina Leoncin.

więcej
Obrazek dla art_1178

Wyłożenie do wglądu projektów MPZP miejscowości Leoncin i Wincentówek

Od  24 października do 15 listopada br. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12) w godzinach pracy Urzędu, do publicznego wglądu wyłożone zostaną projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Leoncin oraz Wincentówek

więcej
Obrazek dla art_1177

Pięknieje Strażnica OSP w Wilkowie Polskim

Dobiega końca modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim. Budynek zyskał nową elewację, odnowione zostały również drzwi.

więcej
Obrazek dla art_1171

Gaz popłynie za 3 lata

To efekt umowy zawartej w ostatnich dniach przez Gminę Leoncin z Polską Spółką Gazownictwa. PSG zobowiązała się do 1 października 2021 wykonać przyłącza budynków mieszkalnych oraz pozostających w zarządzaniu Gminy.

więcej
Obrazek dla art_1170

LXI zwyczajna Sesja Rady Gminy

26 września br. w budynku Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyła się LXI zwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1169

Msza św. w Górkach

W niedzielę 23 września w kościele parafii NNMP w Górkach odbyła się Msza św. w 79 rocznicę bitwy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Górkach. Nabożeństwo sprawował proboszcz parafii ks. Edward Latoszek.

więcej
Obrazek dla art_1158

Wyłożenie do wglądu projektów MPZP Starych Gniewniewic i Starego Polesia

Od  16 sierpnia do 17 września br. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12) w godzinach pracy Urzędu, do publicznego wglądu wyłożone zostaną projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Polesie oraz Stare Gniewniewice 

więcej
Obrazek dla art_1160

Inauguracja Roku Szkolnego 2018/19

W poniedziałek 3 września o godz. 9.00 w kościele parafii Św. Małgorzaty DM w Leoncinie rozpoczęła się koncelebrowana Msza św. inaugurująca Rok Szkolny 2018/19.

więcej
Obrazek dla art_1162

Polowa Msza św. w Rybitwie

W niedzielę 9 września przy pomniku w Rybitwie odbyła się Polowa Msza św. koncelebrowana w intencji Mieszkańców wsi Rybitew poległych w czasie działań wojennych oraz zamordowanych podczas pacyfikacji wsi.

więcej
Obrazek dla art_1164

Czyste powietrze

Szanowni Państwo!

W dniu 19 września br. został uruchomiony nabór wniosków w ramach programu Czyste Powietrze.

więcej
Obrazek dla art_1150

Budowa ul. Szkolnej

W połowie maja rozpoczęły się prace przy budowie ul. Szkolnej w Leoncinie i Michałowie. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargowej zakończył już prace związane z ułożeniem sieci kanalizacyjnej.

więcej
Obrazek dla art_1149

Dni Leoncina 2018

Dni Leoncina 2018 za nami. Pogoda nie rozpieszczała nas w tym roku, jednak mino deszczu nie zabrakło mieszkańców oraz gości, którzy bawili się z nami w święcie Gminy Leoncin.  

więcej
Obrazek dla art_1141

LVII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 20 czerwca 2018 r. w Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyła się LVII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1142

Złóż wniosek o świadczenie dobry start online

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leoncinie lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

więcej
Obrazek dla art_1143

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek.

więcej
Obrazek dla art_1135

Nowy plac zabaw przy SP w Głusku i zagospodarowanie terenu przy Senior-WIGOR

Gmina Leoncin realizuje operację pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w gminie Leoncin”

więcej
Obrazek dla art_1130

Oddali hołd poległym

W sobotę 21 kwietnia br. Mieszkańcy Gminy Leoncin oraz przybyli goście oddali hołd poległym w walce z wojskiem rosyjskim powstańcom styczniowym.

więcej
Obrazek dla art_1132

Nowy autobus szkolny

Poniedziałek 30 kwietnia br. był pierwszym dniem użytkowania nowego autobusu do przewozu uczniów. 10 letni Vanholl z 235 tys. km przebiegu zastąpił wysłużonego Autosana.

więcej
Obrazek dla art_1134

Spotkanie w sprawie gazu

W poniedziałek 14 maja br o godz. 18.00 w Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa – p. Robertem Petruczukiem. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Leoncin – Adam Krawczak.

więcej
Obrazek dla art_1119

Modernizacja drogi Nowy Wilków - Górki

Prowadzone są prace przy modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nowy Wilków - Górki. Od poniedziałku 16 kwietnia na 5 kilkometrowym odcinku prac czasowo obowiązuje zakaz ruchu ze względu na układanie pierwszej warstwy nakładki asfaltowej na utwardzoną podbudowę.

więcej
Obrazek dla art_1118

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny „Młodzi kontra używki-nikotyna”

11 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach odbył się finał IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Młodzi kontra używki- nikotyna”.

więcej
Obrazek dla art_1116

Informacja

W związku z licznymi informacjami od mieszkańców oraz przyjezdnych dotyczących uszkodzeń pojazdów na drodze Nr 2401W (Stare Grochale – Leoncin – Nowiny) i drodze Nr 4134W (Sowia Wola – Górki – Kampinos) informujemy,

więcej
Obrazek dla art_1115

Piece - Informacja

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował, że w ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza przygotowywany jest ogólnokrajowy program „Czyste Powietrze”,

więcej
Obrazek dla art_1113

Wielkanocne spotkanie seniorów

We wtorek 27 marca br. o godzinie 14.00 w Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyło się Spotkanie wielkanocne seniorów.

więcej
Obrazek dla art_1100

"Za Chleb i Wolność” wystawa poświęcona NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W niedzielę 18 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie dokonano otwarcia wystawy dokumentalnej pt.: "Za chleb i Wolność" poświęconej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".

więcej
Obrazek dla art_1098

Mazowiecka Unia Światłowodowa

Z inicjatywy Orange Polska i przedstawicieli gmin: Piaseczno, Podkowa Leśna, Mińsk Mazowiecki i Nieporęt w dniu 15 marca powołano Mazowiecką Unię Światłowodową. Deklaracje o przystąpieniu do porozumienia złożyło 16 gmin w tym również Gmina Leoncin.

więcej
Obrazek dla art_1097

Modernizacja drogi Nowy Wilków - Górki

Prowadzone są prace przy modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nowy Wilków - Górki. Zakres robót ponad 5 kilometrowego odcinka drogi obejmuje m.in. roboty ziemne, wzmacnianie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa.

więcej
Obrazek dla art_1093

LIII zwyczajna sesja Rady Gminy

W środę 21 lutego br. w budynku Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyła się LIII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1088

Wóz strażacki dla OSP w Leoncinie

Od dziś druhny i druhowie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leoncinie mogą jechać na akcje ratowniczo-gaśnicze Starem 266 (STS).

więcej
Obrazek dla art_1089

Strażacy z OSP w Wilkowie Polskim podsumowali 2017 rok

W sobotę 10 lutego br. o godz. 17.00 rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim. Wzięli w nim udział druhowie z jednostki oraz zaproszeni goście:

więcej
Obrazek dla art_1066

Leoncin wśród najskuteczniejszych na Mazowszu

Zakończył się Plebiscyt Lider RPO WM. Znamy „Liderów Zmian, Samorząd 2017″. Wśród mazowieckich samorządów wskazano w każdym subregionie najaktywniejszych i najskuteczniejszych urzędników w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

więcej
Obrazek dla art_1077

LI zwyczajna sesja Rady Gminy

10 stycznia br. odbyła się LI zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1069

Oczyszczanie Ł9

W poniedziałek 8 stycznia rozpoczęły się prace przy oczyszczaniu Kanału Ł9. Gmina Leoncin na własny koszt oczyści blisko 6 kilometrowy odcinek.

więcej
Obrazek dla art_1070

L zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

W piątek 29 grudnia 2017 r. odbyła się L zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projektu uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1072

Wyłożenie projektu MPZP wsi Nowe Gniewniewice

Od  15.01.2018r. do 15.02.2018r. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12) w godzinach pracy Urzędu, do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice

więcej
Obrazek dla art_1078

Wymiana pieców z dofinansowaniem - informacja

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącym zainteresowaniem mieszkańców wymianą pieców z dofinansowaniem, Gmina Leoncin zamierza w 2018 roku ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego wymiany kotłów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej
Obrazek dla art_1079

Przedsiębiorco załóż Profil Zaufany

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

więcej
Obrazek dla art_1080

V Bal UKS Goliat 2018

O godzinie 20.00 w sobotę 3 lutego 2018, rozpoczął się V Bal UKS Goliat - bal charytatywny, z którego dochód przeznaczony jest na wsparcie i rozwój Uczniowskiego Klubu Sportowego Goliat Leoncin.

więcej
Obrazek dla art_1062

Spotkanie opłatkowe

We wtorek 19 grudnia o 14.00 w budynku Świetlicy wiejskiej (dawny GOK) odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Wójta Gminy Leoncin.

więcej
Obrazek dla art_1059

XLVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

13 grudnia 2017 r. odbyła się XLVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Przyjęte zostały następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1060

Modernizacja dróg gminnych

Trwają prace przy modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Stare Gniewniewice, Wilków n/ Wisłą, Nowy Secymin. Zakres robót blisko 10 kilometrowego odcinka tzw. drogi – ławy obejmuje m.in. roboty ziemne, wzmacnianie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie nakładki asfaltowej, utwardzenie poboczy.

więcej
Obrazek dla art_1047

XLVII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

22 listopada br. odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_1034

Święto Niepodległości 2017

W sobotę 11 listopada w 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w kościele Parafii Św. Małgorzaty DM w Leoncinie odbyła się patriotyczna Msza św..

więcej
Obrazek dla art_1033

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

7 listopada br. o godz. 17.00 w leoncińskiej Świetlicy Wiejskiej odbyła się debata pn.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

więcej
Obrazek dla art_1031

Pierwszoklasiści ślubowali w SP w Leoncinie

W czwartek 26 października w Szkole Podstawowej w Leoncinie odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.

więcej
Obrazek dla art_1024

Dzień Edukacji Narodowej

Uczą, wychowują i kształtują światopogląd młodych Polaków. W piątek 13 października uczniowie, kadra nauczycielska i pracownicy szkół świętowali Dzień Edukacji Narodowej.

więcej
Obrazek dla art_1028

Pierwszoklasiści ślubowali w SP w Głusku

19 października 2017 roku odbyło się ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Głusku.

więcej
Obrazek dla art_1020

XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy

20 września 2017r odbyła się XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie:

więcej
Obrazek dla art_1018

Polowa Msza Św. w Rybitwie

W niedzielę 10 września przy pomniku w Rybitwie odbyła się Polowa Msza św. w intencji Mieszkańców wsi Rybitew poległych w czasie działań wojennych oraz zamordowanych podczas pacyfikacji wsi

więcej
Obrazek dla art_1019

Wyłożenie projektów mpzp - Mała Wieś przy Drodze, Nowa Mała Wieś i Nowe Gniewniewice

Od  19.09.2017r. do 18.10.2017r. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12) w godzinach pracy Urzędu, do publicznego wglądu wyłożone zostały projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze oraz Nowe Gniewniewice

więcej
Obrazek dla art_1017

Nowy rok szkolny 2017/2018

O godz. 9.00 w poniedziałek 4 września w kościele parafii Św. Małgorzaty DM w Leoncinie rozpoczęła się koncelebrowana Msza św. inaugurująca Rok Szkolny 2017/18.

więcej
Obrazek dla art_990

XL zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

21 czerwca w budynku dawnego GOK w Leoncinie odbyła się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_985

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (SdS)

A co po studiach?...

Drogi Magistrze! – ta oferta jest dla Ciebie!

Skończone studia, a w Twojej głowie brak pomysłów na kolejne kroki w celu dalszego rozwoju kariery zawodowej? Potrzebujesz pewnego startu w branży? Mamy dla Ciebie propozycję!

więcej
Obrazek dla art_981

Odnawialne źródła energii - informacja

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt "OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica" w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego będzie realizowany.
więcej
Obrazek dla art_978

Msza św. polowa przy Sośnie Powstańców 1863

W sobotę 22 kwietnia o godz. 13.00 przy Sośnie Powstańców w Górkach Kampinoskich odbyła się Msza św. polowa w intencji tych, którzy zginęli podczas Powstania Styczniowego 1863.

więcej
Obrazek dla art_979

XXXIX– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

24 maja 2017 r. o godz.  9.00 w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie odbyła się XXXIX– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_980

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

24 maja br. na XXXIX– zwyczajną sesję Rady Gminy Leoncin zaproszone zostały pary małżeńskie obchodzące jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego.

więcej
Obrazek dla art_950

Będzie nowy samochód dla OSP

550 tys. zł. tyle wyniesie kwota dofinansowania do zakupu nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej, które Gmina Leoncin otrzyma z trzech źródeł.

więcej
Obrazek dla art_951

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” to kampania społeczna rozpoczęta w 2014 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego

więcej
Obrazek dla art_954

Dzień otwarty w „Senior-WIGOR” w Leoncinie

W Gminie Leoncin jest miejsce, stworzone specjalnie z myślą o seniorach - Dzienny Dom „Senior - WIGOR”, w którym starsi mieszkańcy naszej gminy mogą aktywnie i w miłym towarzystwie spędzać każdy dzień,

więcej
Obrazek dla art_957

Spotkanie Wielkanocne

We wtorek 11 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30 w dawnym budynku GOK odbyło się Spotkanie Wielkanocne zorganizowane przez Wójta Gminy Leoncin Adama Krawczaka.

więcej
Obrazek dla art_942

XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

22 marca br. odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_945

Wyłożenie projektu MPZP wsi Ośniki

Od  29.03.2017r. do 20.04.2017r. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12) w godzinach pracy Urzędu, do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki

więcej
Obrazek dla art_939

Młodzi kontra używki - alkohol

Dnia 9 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Głusku odbył się III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny "Młodzi kontra używki - alkohol".

więcej
Obrazek dla art_935

Zaprosiłem Ją do kawiarni

W Dniu Kobiet 8 marca 2017 r. o godz. 18.00 w świetlicy GOK w Leoncinie odbył się spektakl muzyczno-literacki „Zaprosiłem Ją do kawiarni”. Organizatorami występu byli Wójt Gminy Leoncin oraz Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”.

więcej
Obrazek dla art_928

XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

22 lutego br. W dawnym budynku GOK odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_908

XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

28 grudnia br. odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie

więcej
Obrazek dla art_905

Zbiórka darów

W dniach 7 – 18 grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie i Fundacja Pomocy Rodzinie w Łomiankach przeprowadzili zbiórkę darów dla rodzin najuboższych z terenu gminy Leoncin.

więcej
Obrazek dla art_902

Spotkanie opłatkowe

W niedzielę 18 grudnia o 13.30 odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Wójta Gminy Leoncin. Miejscem uroczystości był parking przy Urzędzie Gminy.

więcej
Obrazek dla art_893

XXXII zwyczajna sesja rady Gminy Leoncin

W dniu 23 listopada odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał w sprawie:

więcej
Obrazek dla art_894

Modernizacja dróg gminnych

W listopadzie br. zakończony został odbiór zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Leoncin II półrocze 2016 r.”.

więcej
Obrazek dla art_889

Zasłużony dla Policji

W piątek 18 listopada 2016r w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) przy pl. Bankowym w Warszawie obchodzono Święto Niepodległości oraz Dzień Służby Cywilnej.

więcej
Obrazek dla art_884

Święto Niepodległości

W piątek 11 listopada w kościele Parafii Św. Małgorzaty DM w Leoncinie odbyła się uroczysta, patriotyczna Msza św. z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

więcej
Obrazek dla art_868

Wybrano wykonawcę modernizacji budynku po posterunku Policji

25 października br. minął termin składania ofert do przetargu nieograniczonego ogłoszonego 10 października, którego przedmiotem jest  „Modernizacja budynku po posterunku policji na dzienny dom seniora „SENIOR-WIGOR”.

więcej
Obrazek dla art_867

Ślubowanie pierwszoklasistów w Z.S. w Leoncinie

W dniu 25.10. 2016 r. w Zespole Szkół w Leoncinie odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Ta symboliczna chwila przyjęcia w poczet uczniów na zawsze zostanie w pamięci pierwszaków oraz ich rodziców.

więcej
Obrazek dla art_866

Ślubowanie pierwszoklasistów w ZS w Głusku

20 października 2016 roku odbyło się ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Głusku.

więcej
Obrazek dla art_862

Wyłożenie MPZP wsi Mała Wieś przy drodze i Nowa Mała Wieś

Od  17.10.2016r. do 18.11.2016r. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12 na I piętrze) w godzinach 9:0015:00 w dniach pracy Urzędu, wyłożone zostaną do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś i Mała Wieś przy Drodze gmina Leoncin

więcej
Obrazek dla art_860

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela to potoczna nazwa święta, które oficjalnie nazywa się Dniem Edukacji Narodowej. Święto polskiej oświaty zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. i upamiętnia powołanie do życia Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

więcej
Obrazek dla art_858

Pozytywna ocena wniosku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs nr POIiŚ.2.3/2/2016 poinformował, że w wyniku oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia,

więcej
Obrazek dla art_856

Dzienny Dom Opieki Senior-WIGOR

10 października br. ogłoszony został przetarg na wykonanie modernizacji budynku po dawnym posterunku policji. Nieruchomość będzie pełniła funkcję Dziennego Domu Seniora „Senior – WIGOR”. W budynku planowane jest również otwarcie apteki.

więcej
Obrazek dla art_854

Wyłożenie projektów MPZP Nowych Grochal i Głuska

W dniach: 5.10.2016r. – 7.11.2016r. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12 na I piętrze) w godzinach 9:0015:00 w dniach pracy Urzędu, wyłożone zostaną do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk i Nowe Grochale obejmującego obszar sołectw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej
Obrazek dla art_853

XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy

W środę 21 września 2016 r. odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej
Obrazek dla art_833

Zebrania sołeckie

Od 6 do 14 września br. Na terenie Gminy Leoncin odbyły się zebrania sołeckie. Ze względu na zbyt małą liczbą uczestników i związany z tym brakiem kworum w kilku sołectwach zebrania ponowione zostaną w terminie do 28 września.

więcej
Obrazek dla art_832

Polowa Msza Św. w Rybitwie

11 września przy pomniku w Rybitwie odbyła się Polowa Msza św. w 77 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej w intencji Mieszkańców wsi Rybitew poległych w czasie działań wojennych oraz zamordowanych podczas pacyfikacji wsi.

więcej
Obrazek dla art_830

1 września

O godz. 9.00 w czwartek 1 września w kościele parafii Św. Małgorzaty DM w Leoncinie rozpoczęła się Msza św. inaugurująca Nowy Rok Szkolny.

więcej
Obrazek dla art_773

Spotkanie informacyjne "Rodzina 500 Plus"

W dniu 10-marca 2016r. w Świetlicy wiejskiej (dawny GOK) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu Rodzina 500+.

więcej
Obrazek dla art_770

Program "Rodzina 500+" - Informacje

W Dzienniku Ustaw pod poz. 214 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r., w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

więcej
Obrazek dla art_771

Sesje Rady Gminy Leoncin

W dniu 24 lutego odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

więcej

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.