Logo Gmina Leoncin

XIV– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Proponowany porządek  obrad XIV– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 23 października 2019r. o godz. 9.00  w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIII -zwyczajnej sesji  Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej z  kontroli.
   - Kontrola problemowa – Gospodarka odpadami - ściągalności za śmieci.
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.
9. Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych.
11. Uchwała w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
12. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia wniosku mieszkańców Leoncina i Wincentówka
13. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Nr PO VI Pa 50.2019 Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. na Uchwałę Nr VII/59/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Leoncin w 2019 roku oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
14. Wybór ławników do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
15. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Sprawy organizacyjne i bieżące.
19. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał w sprawie:
1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019rok
2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.
3. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych.
5. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
6. w sprawie: rozpatrzenia wniosku mieszkańców Leoncina i Wincentówka
7. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Nr PO VI Pa 50.2019 Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. na Uchwałę Nr VII/59/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Leoncin w 2019 roku oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
8. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

 

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.