Logo Gmina Leoncin

Radni udzielili Wójtowi absolutorium

W środę 12 czerwca br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

- w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z  wykonania budżetu za rok 2018.
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018 rok.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.
- w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
- w sprawie zmiany Uchwały NR LIV/283/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin.
- w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników
W sesji uczestniczył Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego mgr. Jacek Kacperski, który przedstawił raport z działalności. Uczestniczący w posiedzeniu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpił z informacją dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 r.
Wójt Gminy Adam Krawczak omówił raport dotyczący stanu gminy, który był wstępem do debaty. Zgromadzeni na sesji wysłuchali również sprawozdania Skarbnik Gminy - p. Marii Zalewskiej z wykonania budżetu za 2018 rok. Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi wotum zaufania i absolutorium.

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.