Logo Gmina Leoncin

IX -zwyczajna sesja Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam do udziału w IX– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie.  
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VII-zwyczajnej i VIII- nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 r.
6. Informacja dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego.
7. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
8. Raport o stanie gminy
a) Wystąpienie  Wójta Gminy Leoncin
b) Debata
9. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
10. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za rok 2018.
11. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
12. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium.
13. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  z dnia 10 maja 2019 r. dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Leoncin za rok 2018.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z  wykonania budżetu za rok 2018.
15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018 rok.
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.
18. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
19. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR LIV/283/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin.
20. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników
21. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
22. Interpelacje i zapytania.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Sprawy organizacyjne i bieżące.
25. Zakończenie obrad.
 

Przewodniczący Rady  Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński   

 

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.