Logo Gmina Leoncin

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 9.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady IX– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:
1. Raport o stanie gminy.
2. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z  wykonania budżetu za rok 2018.
4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018 rok.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019rok.
6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.
7. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR LIV/283/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin.
9. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników
    
II. Sprawy organizacyjne i bieżące.                        

Przewodnicząca Komisji

Wiesława Roszczyk

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.