Logo Gmina Leoncin

VII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w VII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 9.00 w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie.  
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VI-zwyczajnej sesji  Rady Gminy.
4. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
5. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Leoncin w 2018 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice gmina Leoncin
12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Gniewniewice gmina Leoncin
13. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Polesie gmina Leoncin
14. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Leoncin i Wincentówek gmina Leoncin
15. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2019 roku
16. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin
17. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Sprawy organizacyjne i bieżące.
21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński     
      

 

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.