Logo Gmina Leoncin

LXI– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 9.00 w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie, ul. Partyzantów 12.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołów z LVII-zwyczajnej, LVIII-nadzwyczajnej, LIX-nadzwyczajnej LX-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leoncin za I półrocze 2018r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli „Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowościach Leoncin i Nowe Grochale poprzez zagospodarowanie terenu”   
8. Opinia Komisji stałych Rady Gminy do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018rok
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2018-2029.
11. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leoncin
12. Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania  napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Leoncin.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Górki  
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Leoncin.
15.  Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku do usunięcia naruszeń prawa.
16. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Grochale w gminie Leoncin
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Sprawy organizacyjne i bieżące.
20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.