Logo Gmina Leoncin

LIII zwyczajna sesja Rady Gminy

W środę 21 lutego br. w budynku Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyła się LIII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2018-2028.
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych  w obrębie Leoncin.
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/207/2017 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin.
25 stycznia br. odbyła się LII nadzwyczajna sesja rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018rok
- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Leoncin.
- określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Leoncin przez inne niż Gmina Leoncin osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
- ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.