Logo Gmina Leoncin

LIV– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Proponowany porządek  obrad  LIV– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku dawnego GOK w Leoncinie.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LIII-zwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Leoncin w 2017 roku.
5. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.
8. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018rok.
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2018-2028.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2018 – 2022
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Polesie w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat
13. Uchwała w sprawie okręgów  wyborczych
14. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2018 roku
15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
16. Uchwałą w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚ i GW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”
17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
18. Sprawy organizacyjne i bieżące:
19. Wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady  Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

 

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.