Logo Gmina Leoncin

Posiedzenie Komisji Publicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Publicznej ds. Oświaty, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r. o godz. 13.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:


I.  Opiniowanie materiałów pod obrady LIV– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym uchwał w  sprawie:
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2018-2028.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2018 – 2022
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Polesie w drodze bezprzetargowej,  na okres powyżej 3 lat
5. Uchwała w sprawie okręgów  wyborczych
6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
7. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2018 roku
8. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚ i GW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”
9. Uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych


II.  Sprawy organizacyjne i bieżące.

Przewodniczący Komisji
Dorota Stępniewska

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.