Logo Gmina Leoncin

LIII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LIII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 9.00 w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie, ul. Singera 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów: XLVIII-zwyczajnej, XLIX-nadzwyczajnej, L-zwyczajnej, LI-zwyczajnej, LII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Opinia Komisji stałych Rady Gminy do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok.
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2018-2028.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych  w obrębie Leoncin.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/207/2017 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Sprawy organizacyjne i bieżące.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.