Logo Gmina Leoncin

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2018

ZMIANA SPOSBU SESKTYWNEGO ZBIERANIA WYBRANYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  (Dz. U. 2017 poz.19) oraz Uchwały NR XL/214/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin, informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. segregacja odpadów polegać ma na oddzielnym ich zbieraniu, rozdzielając je na niżej podane grupy odpadów:

Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w  pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, i tak:

1) w jednym worku z folii LDPE w kolorze niebieskim oznaczonym napisem „Papier” zbierane są: odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;   

2) w drugim worku z folii LDPE w kolorze zielonym oznaczonym napisem „Szkło” zbierane są: odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zarówno szkła białego jak i kolorowego;

3) w trzecim worku z folii LDPE w kolorze żółtym oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” zbierane są: odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Odpady ulegające biodegradacji (liście, trawa …) przyjmowane są przez PSZOK Michałów 4C.

Jednocześnie przypominamy, że na terenie gminy dopuszcza się  stosowanie znormalizowanych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych  o pojemności    120 l, 240 l, 1100 l. w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i metody gromadzenia odpadów komunalnych. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik leży po stronie właściciela nieruchomości. Przypominamy również o obowiązku umieszczenia nr porządkowego w widocznym miejscu na budynku.

Pojemniki opróżniane mają być raz na dwa tygodnie, worki z segregowanymi odpadami odbierane będą raz w miesiącu wg. harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców. Pojemniki oraz worki w dniach wyznaczonych harmonogramem wywozu mają być wystawione o godzinie 730 w miejscach łatwo dostępnych dla operatora w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Telefon pod który należy zgłaszać reklamacje jest dostępny na harmonogramie. Nie wystawienie pojemników i worków w wyznaczonym terminie i godzinie skutkuje nieodebraniem odpadów.                                                                                                      

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Leoncin zobowiązani będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy Gminy Leoncin 43 8011 0008 0040 0400 0273 0173. Istnieje możliwość wpłaty w Oddziale BS w Leoncinie bez pobierania opłaty od dokonywanej wpłaty.

Segregując odpady miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynosi  9 zł.

Nie segregując odpadów miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynosi 14 zł.

Harmonogram: Secymin Polski, Nowy Secymin, Secyminek, Ośniki, Wilków nad Wisłą, Nowiny, Krubiczew, Stare Polesie, Nowe Polesie

Harmonogram: Nowy Wilków, Wilków Polski, Stare Gniewniewice, Gniewniewice Folwarczne, Nowe Gniewniewice, Mała Wieś przy Drodze, Nowa Mała Wieś

Harmonogram: Michałów, Leoncin, Teofile, Wincentów, Gać

Harmonogram: Głusk, Nowe Grochale, Stanisławów, Rybitew

Harmonogram: Stare Grochale, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Górki, Zamość, Cisowe

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.